Prestatieladder Socialer Ondernemen, 30+ ABW
Bureau Veritas, NEN-ISO-9001:2015, NEN-ISO-14001:2015
De sfeer is heel goed. Je krijgt overal ruim de tijd voor. Er is geen druk.
– Daniela Lippets

Uit de tekst van de brief van PSO-Nederland:

PSO-keurmerk  Uit het auditrapport van de certificerende instelling blijkt dat uw organisatie voldoet aan alle vereisten voor toekenning van het PSO-keurmerk. Mabeon Schoon Achterhoek B.V. is gecertificeerd sinds 1-3-2015. Het bestuur van Stichting PSO-Nederland deelt u mede dat wij het advies van de auditor overnemen. Na onze beoordeling komt uw organisatie in aanmerking voor trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uw certificaat is twee jaar geldig. PSO-Nederland zal uw organisatie vermelden op de website van PSO-Nederland bij de gecertificeerde organisaties.

Mabeon heeft de hoogste trede van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) behaald. Er wordt niet primair gestuurd op aantallen, maar op de kwaliteit van de inzet en duurzaamheid in relatie met HR beleid, dat wordt getoetst door een geaccrediteerde instelling. Onze focus is dan ook gericht op duurzame inzet van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in bedrijven en instellingen, in plaats van tijdelijk voor de duur van een opdracht. Bedrijven en instellingen kunnen de omzet die ze aan Mabeon uitbesteden meerekenen in hun eigen indirecte sociale bijdrage en voor hun eigen Social Return

Dat sluit aan bij de doelstelling van Mabeon: maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat ligt vast in de statuten en in elke beslissing die er wordt genomen. Mabeon is geen liefdadigheidsinstelling, maar een normaal bedrijf, dat groei nastreeft en ook winst moet maken om te kunnen voortbestaan.

Dat lukt: inmiddels werken er rond de 100 mensen en teams, elke dag weer, bij onze klanten. En dat gaat goed, want er komen nieuwe klanten bij, al jaren.

PSO zal zeker helpen het vertrouwen van bestaande en nieuwe klanten te behouden en te winnen.
We gaan er voor !

Archief