Prestatieladder Socialer Ondernemen, 30+ ABW
Bureau Veritas, NEN-ISO-9001:2015, NEN-ISO-14001:2015
Het schoonmaken geeft voldoening en de mensen zijn tevreden als alles er weer netjes uitziet.
– Emmy Bloemers - Sloetjes
Hieronder ontvangt ons eigen 'fotomodel' Emmy Bloemers-Sloetjes het eerst exemplaar. 

Emmy geeft met haar uitstraling precies datgene weer wat we willen laten zien aan onze klanten en alle overige relaties. 

Er is bewust gekozen voor een klein formaat folder waarbij we alle relaties attent maken op onze website www.mabeon.com.

De folder geeft een goed beeld waar Mabeon voor staat.
flyer

Archief