Prestatieladder Socialer Ondernemen, 30+ ABW
Bureau Veritas, NEN-ISO-9001:2015, NEN-ISO-14001:2015
Beter als dit kun je niet hebben.
– Gerrie Massop
Visie
Mabeon Schoon Achterhoek heeft ten doel de opleiding, begeleiding, detachering te verzorgen van personen, die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. Daarbij worden primair facilitaire werkzaamheden als uitgangspunt genomen. 
Tevens wil Mabeon mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de gelegenheid stellen in- en door te stromen, in het kader van re-integratie.
Door deze mix van activiteiten ontstaat een rendabele onderneming met een lange termijn horizon en continuiteit.
 
Maatschappelijke doelstelling 
Kosten voor de maatschappij (gemeente) besparen door medewerkers effectiever in te zetten en indien mogelijk uit te laten stromen naar regulier werk (met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). Hiermee worden aanzienlijke besparingen behaald op uitkeringen en subsidies.

Missie
Mabeon schoon Achterhoek levert een facilitair dienstenpakket aan bedrijven en instellingen in de non-profit en profit sector die voor minimaal 30% worden uitgevoerd door medewerkers met een arbeidshandicap. 
Deze medewerkers wordt nuttig werk aangeboden en door ze vaste werkzaamheden op reguliere basis laten uitvoeren tegen marktconforme prijzen kan de continu├»teit van de bedrijfsvoering gewaarborgd worden. Deze medewerkers worden ingeschaald op productiviteit en we trachten door juiste samenstelling van teams en goede begeleiding de productiviteit te verhogen. 
Arbeidsgehandicapten worden continu extra begeleid en opgeleid en hierdoor zijn de indirecte kosten hoger. Deze hogere kosten worden gecompenseerd door subsidies. Deze subsidies mogen niet leiden tot martkbederf. Door marktconforme tarieven te hanteren kunnen de werkzaamheden ook gegarandeerd worden uitgevoerd: bij niet of onvoldoende beschikbaarheid van de doelgroep kunnen taken (tijdelijk) binnen budget door reguliere werknemers worden verricht, zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering of kwaliteit van het werk gevaar loopt.